Eylül'ün batýþýna kaparým gözlerimi
Mayýs'ýn doðuþuna açarým düþlerimi
Çiçekten yana kullan geçikmiþ seçimini
Aþktan yanadýr hep dolu dizgin düþlerim
Direnen tükeniþlerim
"Eylül aþklarýmýn bittiði yerde baþlar...
Ve yine Eylül aþklarýmýn baþladýðý yerde biter"
Eylül'ün doðuþuna açarým gözlerimi
Mayýs'ýn batýþýna kaparým düþlerimi
Çiçekten yana kullan eskimiþ sevgini
Aþktan yana oldu hep serüvenci düþlerim
Eriyen tükeniþlerim
Beni hiç ellere verme
Çünkü ellere sýðmam
Ardýmdan gözyaþý dökme
Gözyaþlarýnda boðulmam

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts