exibições 104

Cafe Maur

Maanam


Czy móg³byœ ¿yæ beze mnie powiedz
Czy móg³byœ odejœæ powiedz odejœæ
Tak czesto œni sie nam to samo
To niemo¿liwe niemo¿liwe
Powiedz

Morze sie burzy i ciemnieje
Pla¿a zapada pod stopami
Roœnie niepewnoœæ roztargnienie
Z³a cisza œcina w ¿y³ach krew

Dlatego pytam co sie sta³o
Jesteœ a jakby cie nie by³o
Czemu zamykasz przy mnie twarz
Dlaczego dreczysz nasz¹ mi³oœæ
Powiedz

Dlatego pytam co sie sta³o
Jesteœ a jakby cie nie by³o
I sk¹d przychodzi do mnie strach
I lek ¿e coœ sie utraci³o

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog