exibições 90

Chiñskie Morze

Maanam


Œwiat bez nas by³ i bez nas bêdzie
Spad³eœ jak grom z jasnego nieba
Czasami tak niewiele trzeba
By znowu œmiaæ siê znowu ¿yæ

Gdy z twojej twarzy krople s³one
Cicho spadaj¹ mi do ust
Smakujê morza ju¿ poznane
A to jest woda z chiñskich mórz

Bo tylko ty mnie tak unosisz
Lekko nad ziemi¹ w dzieñ i w nocy
Mam cia³o œmia³e i gor¹ce
W zimie jest lato w nocy s³oñce

Gwiazdy choæ piêkne obojêtne
bez koñca patrzeæ w twoje oczy
Jestem przechodniem zawsze w drodze
A koniec œwiata noszê w sobie

Bo tylko ty mnie tak unosisz
Lekko nad ziemi¹ w dzieñ i w nocy
Mam cia³o œmia³e i gor¹ce
W zimie jest lato w nocy s³oñce

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog