exibições 94

Bd Taka Nie Bd Taka

Maanam


Spirala strachu
W g³owie sie obraca
I roœnie wraz z nami
Od pocz¹tku œwiata

Niewinna nieœmia³a
Rozkosznie bezradna
Gdy staje na nogi
Jest bardzo odwa¿na

Ma na swych us³ugach
Wszystko co lubimy
Przede wszystkim jednak
To ¿e my mówimy

Do pierwszej lekcji mamy
Do³¹cza sie tata
S³ysze z lewej, z prawej
B¹d taka, nie b¹d taka

Lawina ruszy³a
Szko³a dom i praca
Zakazy nakazy
B¹d taka, nie b¹d taka

Jeszcze œpie a ju¿ czuje
¯e powoli wariuje
Parada w³asnych twarzy
We œnie mnie przeœladuje

Spirala strachu
W g³owie sie obraca
I roœnie wraz z nami
Od pocz¹tku œwiata

Maszyna wychowawcza
Z uporem maniaka
Wystukuje rytmicznie
B¹d taka, nie b¹d taka

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog