Wszystko przemija ja ty ca³y œwiat
Ale czy to jest takie z³e
Mi³oœc to s³owo pu³apka
A jednak kochaæ ka¿dy chce

Œpiewa dla ciebie serce moje
Te o mi³oœci o tobie s¹
Kocham to s³owo pu³apka
A ka¿dy jeden kochaæ chce

Co to jest mi³oœæ
Nie wiem nie wiem
Chce byæ kochana
Chce kochaæ ciebie

Prze¿y³am to ju¿ tyle razy
Co to jest mi³oœæ doprawdy nie wiem
Powtarzam cicho jak skazaniec
Chce byæ kochana
Chce kochaæ ciebie

Wolnoœæ nie umiem z niej skorzystaæ
Bezludna wyspa nie kochanych
Gdy mnie dotykasz czuje ¿e jestem
Zapadam sie w czarny aksamit

Co to jest mi³oœæ
Nie wiem nie wiem
Chce byæ kochana
Chce kochaæ ciebie

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir