exibições 83

Co Znacz Te Sowa

Maanam


Wo³am cie s³owem, które pamieæ znaczy
Wo³am cie s³owem, co w serce sie w¿era
Wo³am cie myœl¹ odwa¿n¹ i szybk¹
Chce cie widzieæ zaraz, tu zaraz i teraz

Co znacz¹ te s³owa
One nic nie znacz¹
Ale nasz¹ mi³oœæ
I smutek t³umacz¹

Patrze na ciebie lecz nikogo nie ma
Patrze na ciebie jest w tym cud patrzenia
Znacze twoje myœli znacze twoje usta
¯ebym mog³a teskniæ kiedy ciebie nie ma

Co znaczy tesknota
Ona nic nie znaczy
Ale nasz¹ mi³oœæ
I smutek t³umaczy

Co znacz¹ te s³owa
One nic nie znacz¹
Ale nasza mi³oœæ
I smutek t³umacz¹

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog