exibições 2.525

yún mèng yáo fú shì fēn yuàn shéi míng liǎo
gū sū zhào lián yī bō luànle xīn tiào
shào nián yù miàn qīng páo fēng gǔ jié ào
qín shēng miǎo miǎo dí shēng liáo liáo

qīng hé yào jīn zhāo huā luò rén jì liáo
lán líng ào sān chǐ qīng fēng zhuó chén xiāo
zòng shǐ dāo guāng rù qiào bàn shēng gū ào
zhàn ruò yún diān fēng yǔ piāo yáo
(diān fēng yǔ piāo yáo)

huī jiàn duàn xié wàng xiāo xiǎo chú jiān wèi jì dào
fǔ yī qū wèn líng wèn tiān dì zhāo zhāo
tiān zǐ xiào
yī zūn měi jiǔ jīn shēng wèi nǐ huī háo
qián lù yáo liú nián bù xiàn nà fēng mào

qīng hé yào jīn zhāo huā luò rén jì liáo
lán líng ào sān chǐ qīng fēng zhuó chén xiāo
zòng shǐ dāo guāng rù qiào bàn shēng gū ào
zhàn ruò yún diān fēng yǔ piāo yáo
(diān fēng yǔ piāo yáo)

huī jiàn duàn xié wàng xiāo xiǎo chú jiān wèi jì dào
fǔ yī qū wèn líng wèn tiān dì zhāo zhāo
tiān zǐ xiào
yī zūn měi jiǔ jīn shēng wèi nǐ huī háo
qián lù yáo liú nián bù xiàn nà fēng mào

huī jiàn duàn xié wàng xiāo xiǎo chú jiān wèi jì dào
fǔ yī qū wèn líng wèn tiān dì zhāo zhāo
(wèn tiān dì zhāo zhāo)
tiān zǐ xiào
yī zūn měi jiǔ jīn shēng wèi nǐ huī háo
qián lù yáo liú nián bù xiàn nà fēng mào

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog