exibições 9.521

yún shēn yè wēi liáng
jiǎo yuè qīng fēng fú xīn rào
yī rén duì xuě wàng
wàng jǐn qián chén shì guò wǎng

gū sū tiān zǐ xiào
mái xuě dú cáng fēng huá mào
jìng shì qín shēng yáo
dàn yì qū wèn líng kōng huí xiǎng

nǐ hái zài wèn ma
wèn jǐn gǔ lái shì rén de chī kuáng
shuí yòu zài yuǎn fāng
zài wèn shì jiān gù rén
hēi bái huǐ yù jǐ duō liàng

hái néng wàng jì ma
yún shēn gòng xǔ yī nuò rén máng máng
jūn yòu zài hé fāng
xiāng wàng bù wàng

zé shì yùn hán guāng
féng luàn bì chū shēng míng yáng
tā què bù kěn wàng
tà jǐn qián chén shì guò wǎng

bì chén zhēng míng xiǎng
nán bì ēn yuàn shì fēi kuáng
jìng shì qín shēng yáo
dàn yì qū wèn líng kōng huí xiǎng

nǐ hái zài wèn ma
wèn jǐn gǔ lái shì rén de chī kuáng
shuí yòu zài yuǎn fāng
zài wèn shì jiān gù rén
hēi bái huǐ yù jǐ duō liàng

hái néng wàng jì ma
yún shēn gòng xǔ yī nuò rén máng máng
jūn yòu zài hé fāng
xiāng wàng bù wàng

nǐ hái zài wèn ma
bù wèn gǔ jīn shì rén de chī kuáng
shuí yòu zài yuǎn fāng
nán jiě shì jiān gù rén
hēi bái huǐ yù jǐ duō liàng

hái néng wàng jì ma
kàn kè sàn qù wéi nǐ wǒ bù wàng
yǔ jūn zài shēn páng
bié lái wú yàng

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir
Composição: Wang Yibo / lan wangji. Essa informação está errada? Nos avise.
Enviada por Su e traduzida por Vitoriamac. Legendado por Ramus. Revisão por Oshiete. Viu algum erro? Envie uma revisão.

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Mo Dao Zu Shi (The Untamed) e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500

Posts relacionados

Ver mais no Blog

Opções de seleção