exibições 15.607

fēihuā lián bì fēngliú yì niánshào
gū sū yòu fàn chūn cháo
qún fēng yǐnyǐn yún shēn chù
yánmián zì yǒu xiāngsī dào
rén suī qù bīngxīn wèi xiāo

yǔguò pípá qiào
zhú gāo lüè tiāo suíshǒu pāo shéi jiēzhe
gè zhōng suān tián rìhòu dōu fù yīxiào

yuánlái chén qíng jù shì jiù rén
liáodòng xīnshì rúhé néng bì chén
yǔ nǐ yī qū chuī chè huān tóng hèn
qiānfānguò hái tiānzhēn

dào shuō suíbiàn yìqì hé xiāoyáo
shēnhòu què shì tāotāo
yān shuǐ tiáotiáo gòng qīngzhōu
yún píng dēnghuǒ jiē tiān zhào
hū xǐng lái bùshì tā xiāo

chénshì sānqiān tiáo
bùjí bàn tán tiānzǐ xiào shéi zuì dào
tíng xián wàng jī qíng dòng què nán zhīxiǎo

yuánlái zài féng zhǐ xū yīshùn
guòwǎng zàiyì hébì chùchù wén
yǔ nǐ huà jǐn shēngsǐ jiǔ shàng wēn
shí nián mèng wèi jué lěng

yuánlái chén qíng jù shì jiù rén
liáodòng xīnshì rúhé néng bì chén
yǔ nǐ yī qū chuī chè huān tóng hèn
qiānfānguò hái tiānzhēn

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir
Enviada por natasha e traduzida por natasha. Legendado por Ramus. Revisões por 3 pessoas . Viu algum erro? Envie uma revisão.

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Mo Dao Zu Shi (The Untamed) e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500

Posts relacionados

Ver mais no Blog

Opções de seleção