K'mo sheguf beguf noge'a
zeh lo oto davar
k'mo lach'zor habaitah
mehageshem shel hachutz
zeh lo oto davar.
K'mo litzro'ach p'nimah
shezeh lo oto davar
zeh lo otot davar
k'mo lehatzil et ima.

Zeh lo oto davar
milvad haga'agu'a
lemashehu ragu'a
lashir meha'avar ha'lo rachok
shekol ha'anashim
sharim oto beyachad
ad shene'elam hapachad
tov lanu kol kach lishon achshav
beyachad.

K'mo mayim shenozlim mehatikrah
zeh lo oto davar
ha'ahavah shelanu shehitkarerah
zeh lo oto davar
lehishtaker vela'asot shtuyot
bachatunah shel achotcha
zeh lo oto davar
k'mo leshachrer dim'ah.

Zeh lo oto davar...

Zeh lo oto davar
k'mo shelimdu otanu
k'mo basefer shekaranu
kshe'od hayinu yeladim tovim
achshav ha'atzavim
olim lanu larosh
vezeh hazman lid'rosh
et kol mah shenir'ah shelanu
chazarah.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir