Hu medaber eleiha besafah she'hi ohevet
mevi lah matanot k'tanot beniyarot meyuchadim
dubonim chumim yafim veyerakot miplastik
she'hi mechapeset kvar shanim

Ve'ech she'hu yode'a le'ehov
hi mefachedet mehayom sheya'azov
mechabeket oto k'shehu yashen
umistakelet kachah mikarov

Velah haytah bubah achat shenish'arah bamilchamah
venishberah lah hayad
hachiyuch shelah hayah kazeh yafeh
she'ein le'af echad

Ve'hi zocheret ech shehakol hayah acher
barechov tzachaku hayeladim
shnaim chamudim eleh shehayu shelah
hi od shomeret lahem kamah mis'chakim

Velah hayutah bubah achat...

Vehaytah lah yaldah achat shetza'akah bamilchamah
she'hi lo rotzah levad
ushnei dubim vetuki al hamidrachah
hem natnu lah yad

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts