Yesh li et hakos hak'chulah
erbavti bah mayim chatzi alcohol
veyesh li et hakos hak'chulah
bil'adeiha ani lo yachol
lifnei chayalim batzafon
lifnei yeladim bam'durah
lifnei chaverim bamitah
ani mafshit et atzmi
venoten et hakol.

Yesh li et hata'am shelach
ach'rei shehefsakti lach'lom
veyesh li et hareiach shelach
ach'rei shehefsakti lin'shom
veyesh li et haregesh
she'omer matai shezeh tov
veyesh li oti, yesh li oti le'ehov.

Al titchalek, al tinames, al ta'azov
vegam im kasheh al titpateh le'ehov
verak tenaseh lehavin
shekachah karov
hamalkah metuskelet
veyihyeh lah kasheh la'azov.

Yesh li et hakos hak'chulah
erbavti bah mayim chatzi alcohol
vekamah she'hi mele'ah hi nir'et li tamid
rekah mehakol
hayu anashim she'amru li,
anachnu kan mamash leyadcha
achshav kulam ne'elmu li,
kulam ne'elmu rak nish'arta atah.

Az al titchalek...

Tagidi ech nir'ah lach,
(im) zeh yom muzar kazeh
tagidi ech nir'ah lach,
ugat tapuchim vechetzi kafeh
vechetzi mishnaim echad lo shalem
tagid ech zeh nir'ah lach, motek,
im ani meshalem.

Al titchalek...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts