Beyom shemesh yafe, ani poteakh khalon
sheyikanes ktzat or ladira
beyom shemesh yafe, mistakel misaviv umevin,
ma sheraztiti kara
veyesh shemesh bakhutz, vehaolam mekhayekh elay
ve'ze'khiukh amiti
ha'ahava sheli shekasha bishvilkhem (oh..)
hi tova bishvili
hi tova bishvili, az hayom
an'lo noten la lalekhet
RIT. bidyuk ksheratziti likvor et hakol
lekapel et hadegel
ve'ad she'matzati emet amitit
ve'hi sama li regel
takhzik ba'motot shetak'u anashim vetakshiv
ze neged ha'ruakh
me'ifa binyanim, venotenet li koakh

beyom shemsh yafe ani kam meukhar vepoteakh
od khalon larekhov
yesh milion anashim sheovrim lefanay
ktzat rakhok, ktzat karov
veyesh yofi shel yam, ha'avir kvar naki mehageshem
she'haya kan etmol
ha'ahava sheli, im ze khiyukh amiti (oh..)
ani hifsakti lish'ol
ani hifsakti lish'ol.. az akhshav,
an'lo noten la lalekhet

RIT. bidyuk ksheratziti likvor et hakol
lekapel et hadegel
ve'ad she'matzati emet amitit-
hazona ! eikh hi sama li regel
takhzik ba'motot shetak'u anashim vetakshiv
ze neged ha'ruakh
me'ifa binyanim, venotenet li koakh

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts