Hachaverim Hayeshanim Sheli

Ivri Lider


CHAVERIM YESHANIM SHELI

ha-chaverim ha-yeshanim sheli, kulam oto davar
echad nihya gibor gadol ve-ha-sheni nigmar
od kamah acherim nas'u rachok bishvil lachzor
ha-asiri hahu shepa'am hish'arti meachor

ha-chaverim ha-yeshanim sheli, betoch ha-sefer ha-shachor
ve'et kulam ani ohev achshav
et kulam ani ezkor
ve'et mi ze me'anyen, ne'ashen venedaber
al sport v'omanut od she-ha-laylah yigamer

ad she-ha-laylah yigamer, shurot shurot shel anashim
ba'chalomot sheli ovrim
ad she'ha-laylah yistayem ani aspik od ledaber
(al) kol nose she-ba'olam
im elohim kayam o lo kayam
im yesh siba l'achzavot
chayim shlemim b'sakiyot me'plastik
v'hem moshchim li b'ketzah shel ha-chultzah
b'ketzah shel ha-chultzah sheli

lachaverim ha-yeshanim sheli yesh ta'am meshuneh
ze she'haya hachi rachok omer she-hu choshev alai harbeh
ze she'ahav lishtot nish'ar im ha-hargel
la-olam shel ha-gdolim hu menaseh lehitragel
ve ze she'ahav lada'at adain hu shoel
(ve) ze she'chashav she'tov lo achshav hu mit'palel
ve gam ani nish'arti kim'at oto davar
me'ayem lalechet aval b'sof ani nish'ar

ad she-ha-laylah yigamer...

chayim shlemim b'sakiyot me'plastik
mitvak'chim im ze kara o lo kara
o lo kara

ha-chaverim ha-yeshanim sheli, hem lo oto davar
echad nihya gibor gadol ve-ha-sheni nigmar
od kamah acherim nas'u rachok bishvil lachzor
ha-ahava hazot shepa'am hish'arti meachor

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts