Adain cholemet ve'adain rotzah
kvar kamah shanim
she'hi lo merutzah
ve'yesh lah heskem im atzmah
tamid k'shenishberet
olah lakachat avir
mi amar she'isha leviatan
zeh daver lo shavir.

Ve'ulai hachom ya'aseh et shelo
ve'ulai hakor yigmor oti.

Ve'yesh ba'olam mekomot nifla'im
hayiti rotzeh lihyot sham
limtzo et atzmi sochah chofshia
be'omakim mat'imim li
lif'amim margishah chazakah
lif'amim mitpareket bli koach
lidchof et atzmi
mehadachaf sheli lis'chot el hachof.

Ve'ulai hachom ya'aseh...

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts