Amru lah lageshet, amru lah lish'kav
lach'tzu lah babeten, her'bitzu bagav,
amru lah yaldah,
at panim acherot mikulam,
amru lah yaldah,
ein lach makom ba'olam.

Amru lah tir'i, at choshevet acheret
vegam k'shegadalt at adain zocheret
nishberet ve'afah lashamaim shelach.

Ve'ulai bemikreh yigam'ru hachipusim
ve'ulai hu yihyeh hadavar shebishvilo
hech'zakt chaim.

Ve'omrim lah lismo'ach, rotzim shetohav
rotzim shetitz'chak, shetichyeh ve'achshav
aval eich bachalom, hayad mitromemet,
zeh nir'ah amiti vehineh hi shuv
mesacheket itam vehem nechmadim
os'fim mam'takim veshomrim.

She'ulai bemikreh...

Ve'eifoh hachaim shelach hayom, ha?
ma'arechet viturim g'dolah
zeh lo ha'amiti shemechapsim
zeh rak haregesh shechotef makah
dirah yafah be'ir karah, rachok mikan
kol kach rachok achshav, rachok mikan.

Ve'ulai hu yihyeh hadavar shebishvilo
hech'zakt chaim.
Ve'eifoh hachaim shelach,
Ve'eifoh hachaverim shelach?

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts