Foto do artista Ivri Lider

Yoter Tov Klum Mikimat

Ivri Lider


Im lo hi az af akhat
Yoter tov klum mikimat
Iton be'anglit, vebosem bezol
Im haya li hakesef ha'iti koneh et hakol

Be'emtza halayla olah al matos
sheyikakh otakh, machlakah rishonah leGermanya
yesh yayin ve'ochel veseret bavideo
od sha'ah sha'atayim ve'at chozeret habayta

Im lo hi az af achat
Yoter tov klum mikimat
Bgadim yafim bechanuyot yokra
kol hazman beyachad veklum lo karah

Be'emtza halayla olah al matos
sheyikakh otakh, machlakah rishonah leGermanya
yesh yayin ve'ochel veseret bavideo
od sha'ah sha'atayim ve'at chozeret habayta

Ve'eizeh yofi shel yom yesh me'ever lakeshet
lamah bediyuk at kol kakh metushteshet
magazin ofnah vehakol be'otah hashitah
od kama sha'ot at khozeret habayta

Im lo hi az af akhad
Yoter tov klum mikimat

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir